YÖRESEL BİYOGAZ VE BİYOENERJİ PROJELERİ
Yöresel bir biyoenerji tesisi ile en önemli etki şüphesiz çevreye sera gazlarının önlenmesinde yaptığı çok olumlu katkıdır.


Bir yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogaz üretimiyle yöresel organik atıklar atık vasfından çıkıp, kaynak vasfını kazanacak ve akılcı şekilde değerlendirilmiş olacaktır. Zeytin karasuyu dahil hayvansal atıklarında değerlendirilmesi ile Elektrik ve Termik Enerji aynı anda üretilecektir.

Biyoenerji tesisinde işlenen bu atıkların çevreye verdiği zararlar ortadan tamamen kalktığı gibi, gazı alındıktan sonra yüksek değerli ve çabuk etkili bitki ve toprak gübresi olarak endişesiz kullanılabilecek ve katma değer yaratacaktır.

Biyogaz gübresinin Karbon/Azot oranı mineralleşmeden dolayı düşüktür ve bitkiler ve toprak verimliliği için idealdir.

Hemen ve kolay olarak bertaraf edilemeyen çiftlik gübresi ve diğer organik atıklar böylece oluştukları noktada Enerji hammaddesi olarak değerlendirilecektir.


Biyoenerji tesisinde işlenen bu organik malzeme içinde .bulunması muhtemel patolojik bakteriler yok olur.(Koli bakterileri ve salmoneller)

En önemli diğer avantajı ithal edilen kimyasal yapay gübreler ve bitki koruyucu ilaçlardan sağladığı tasarruftur.

Bugün ileri endüstri ülkeleri ve Türkiye 2020 li yıllarda yenilenebilir Enerjinin toplam üretimdeki payını %30 ların üstüne çekmeyi planlamışlardır. Sadece Federal Almanya 2050 için bu hedefi %50 olarak açıklamıştır.

Yöresel Biyogaz-biyoenerji tesislerinin yerel yönetimlerin öncülüğünde kurulması bu hedefe daha hızlı ve etkili ulaşılmasını sağlayacaktır. Zira iklim değişimlerine karşı gerçekçi önlemler yerel yönetimlerce sağlanabilir.

Biyogaz-biyoenerji tesisleri Elektrik ve ısı enerjilerini eş zamanda üretmektedir. Elektrik Enerjisinin %90 gibi büyük bir kısmısatılabilirken, ısı enerjisiyle de yakın yerleşim birimlerinin ve seraların uzaktan merkezi ısıtılması ve soğuk hava depoları işletmek mümkün olacaktır.


GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ VE SANTRAL PROJELERİ

Yenilenebilir Enerjiler Platfromu olarak anahtar teslim güneş enerjisi santralleri ve paket sistemler olarak portföy sunmaktayız.

20 yıllık tecrübesi olan Güvenli Enerji ve Girişim Alfa Enerji ile partner olarak çalışmaktayız.

Şebekeden bağımsız Off-Grid Sistem Paket Fiyatları için lütfen iletişime geçiniz.

Tel:+ 90 535 369 09 25

e-mail: info@yenilenebilirenerjiler.com