ENSİA:”izmir’i Yenilenebilir Enerji Merkezi Haline Getirmeliyiz.”

İzmir’in yenilebilir enerjide diğer illere göre bir adım önde olduğunu belirten Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Vatansever, “İzmir’i dünyadaki tüm şehirlerle rekabet eden bir yenilenebilir enerji merkezi haline getirebilirsek, ülkemizdeki tüm diğer şehirleri de bu alanda daha ileriye taşımamız mümkün olacaktır” dedi.

 

İzmir’in yenilebilir enerjide diğer illere göre bir adım önde olduğunu belirten Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Vatansever, “İzmir’i dünyadaki tüm şehirlerle rekabet eden bir yenilenebilir enerji merkezi haline getirebilirsek, ülkemizdeki tüm diğer şehirleri de bu alanda daha ileriye taşımamız mümkün olacaktır” dedi.

Türkiye’nin enerji ekipman, komponent ve ham maddeleri konusunda üretim üssü olması vizyonu ile “Sanayi ve Üretim” odağında kurulan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA), İzmir’in kalkınmasında öncelikli sektör olan yenilenebilir enerji konusunda yürütülecek çalışmalar hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıya başta ENSİA Kurcu Başkanı Hüseyin Vatansever ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Enerji sektörünün Türkiye’nin en dinamik sektörlerinin başında geldiğini belirten BaşkanHüseyin Vatansever, “Türk ekonomisinin her yıl artan enerji talebine paralel olarak özel sektör yatırımları için bir cazibe merkezi olma işlevini sürdürmektedir. Bu noktada 3 önemli gerçek bulunmaktadır. Cari açıkta enerji ve enerji ham maddesi ithalatının 2015 yılındaki yüzde 88’lik, 2016 ilk altı ayındaki yüzde 89’luk payı ile enerjide olan dışa bağımlılığımız sürdürülebilir kalkınma, rekabetçi ve güçlü bir ülke ekonomisinin inşa edilmesi hedefinin önünde büyük engel oluşturmaktadır” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji gücünde arttı

Son 10 yılda yapılan yoğun yatırımlar sonucunda, Türkiye’nin enerjide kurulu gücü 2005 yılında 25 bin 174 megawatt seviyesinden, 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla 77 bin 037 megawatt seviyesine ulaştığını dile getiren Vatansever, “2011 yılında Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 1 bin 511 megawatt iken, bugün 6 bin 294 MW’a ulaşmış durumdadır. 2015 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarının hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 1.9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ekonomi Bakanlığı’mız tarafından 2012-2014 yılları arasında enerji santrali yatırımları için verilen yatırım teşvikleri incelendiğinde, söz konusu santraller için ithal edilen makine-teçhizatın oranının ortalama yüzde 71,04 olduğu görülmektedir. Bu enerjide teknoloji yönüyle de dışa bağımlı olduğumuzun önemli bir göstergesidir” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, 2023 Vizyonu’nda, ülkenin kurulu gücünün 100 bin megawata ulaşması ve bu gücün en az yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesinin hedeflendiğini ifade eden Vatansever, sözlerine şöyle devam etti:

“30 bin megawattlık yenilenebilir enerji kaynağının ise 20. bin megawattlık bölümünün rüzgar, 5 bin megawattlık bölümünün ise güneş enerjisi kaynaklı olması öngörülmektedir. Bu hedefler, rüzgar enerjisinde bugünkü kurulu gücün (5 bin 072 MW) yaklaşık dört kat, güneş enerjisinde ise bugünkü kurulu gücün (562 MW) yaklaşık 10 kat artması demektir. Sanayici gözüyle bunun anlamı, önümüzdeki 7 yıl için en az 25 milyar dolarlık bir yenilenebilir enerji ekipman pazarı anlamına gelmektedir.”

“İzmir, bir adım önde”

İzmir’in yenilenebilir enerji konusunda diğer illere göre önde olduğunu belirten Vatansever, şunları söyledi:

“Bugüne kadar oluşturduğumuz altyapıyla, vizyonla, yenilenebilir enerji ihtisas OSB’yle, kurduğumuz kümeyle, sunulan hibelerle, kooperatif çalışmalarımızla mukayeseli bir üstünlüğümüz var. Bu üstünlüğümüzü İzmir’deki tüm ilgili paydaşlarla birlikte sahiplenip, vakit kaybetmeden yenilenebilir enerjiyi İzmir için bir kaldıraç olarak kullanmalıyız. İzmirbaşta olmak üzere Türkiye’yi yenilenebilir enerji alanında uzmanlık merkezi haline getirmeliyiz. Bu durum ülkemiz için de bir avantaj olacaktır. İzmir’in dünyadaki tüm şehirlerle rekabet eden bir yenilenebilir enerji merkezi haline getirebilirsek, ülkemizdeki tüm diğer şehirleri de bu alanda daha ileriye taşımamız mümkün olacaktır.”

Almanya ve Tayvan’dan Bergama’ya yatırım talebi

Geçtiğimiz aylarda dünya devi Danimarkalı rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power’ın Bergama’ya yaptığı yatırımın ardından, yabancı yatırımcıların Bergama’ya ilgisinin arttığını dile getiren Hüseyin Vatansever, Almanlardan ve Tayvan’dan da yatırım yapmak isteyenler olduğunu söyledi. – İZMİR