HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ALTERNATİF ENERJİ BİYOGAZ

Yenilenebilir Enerjiler içinde biyogaz biyolojik organik kökenli her türlü doğal maddelerin havasız ortamda biyolojik bir işlem sonrasında elde edilen yanıcı bir gazdır ve % 55- 65 metan gazından oluşur.Doğalgaza çok benzer ve belirli koşullarda aynı şebekede birlikte kullanılabilir.Başka bir ifade ile doğalgazın alternatifidir.

Bu dönüşüm sürecinde atmosfere ve ozon tabakasına zarar veren gazlar oluşmaz.Bu sebepten dolayı biyogaz üretimi ile iklim değişimlerine karşı önemli bir katkı sağlanmış ve aynı zamanda çevrenin biyolojik atıklarla kirlenmesi önlenmiş olur.Biyogaz diğer yenilenebilir(alternatif) enerjiler olan rüzgar,güneş enerjilerine kıyasla dış hava koşullarına bağımlı değildir.Bu sayede en avantajlı alternatif enerji kaynağıdır.Son yıllarda Türkiye ve Dünyanın diğer ülkelerinde teşvik ve destek görmektedir.

Türkiye’de 2011 yılının başında daha iyi hale getirilen Yenilenebilir Enerjiler Kanunu ile biyogaz üretimi diğer yenilenebilir enerjiler içinde en iyi teşvik almıştır.


SÜT ÜRETİCİ BİRLİK VE KOOPERATİFLERİ

Ülkemizde son yıllarda hayvancılık sektörü genek olarak büyükbaş süt hayvancılığı olarak teşvik edilmiş ve sürekli gelişme göstermiştir.Gelişen her sektörün kendi içerisinde sorunlarıda ortaya çıkmaktadır.Hayvan çiftliklerinde önemli sorunlardan bazıları tırnak altı gübrenin depolanması,kullanılabilir hale getirilmesi,oluşturduğu koku,yeraltı sularına karışma riski ve kolay bertaraf edilebilir olmamasıdır.Çukurlarda ve lagünlerde bu şekilde biriktirilen mayi gaydadan atmosfere metan gazı yayılarak iklim değişimlerine katkı yapar.

Bir biyogaz tesisiyle bütün bu olumsuz etkileri bir anda yarara ve kazanca dönüştürmek mümkün olur.Tesis çok basitte olabilir, karmaşıkta.Bunun için her çiftlikte bir ön etüt ve yapılabilirlik araştırması yatırım yapmadan önce mutlaka yapılmalı ve işletmeye uygun bir plan hazırlanmalıdır.

Türkiye’de Elektrik Enerjisi üretimi ile talep 2015 yılında başa baş noktaya gelecektir ve bu yıldan itibaren her yıl enerjiye olan talep % 8 den fazla artış gösterecektir.

Büyükbaş hayvancılık işletmelerinde enerji kullanımı önemli bir girdi oluşturmakta ve giderek daha çok masraf yaratmaktadır.Mevcut ve yeni kurulacak tesislerde bir biyogaz tesisi kurmak ve işletmek şimdi hatta gelecek için akılcı bir yatırım olacaktır.

Bir Biyogaz tesisi 5 büyükbaş hayvan sayısı olan bir işletme içinde planlanıp yapılabilir;ancak elde edilecek yarar sadece mutfak gazının elde edilmesi ile sınırlıdır.5000 Büyükbaş hayvan sayısı olan bir işletme için bir elektrik santrali kurma ve işletmek anlamına gelir.Biyogaz tesisilerinin verimli işletilmesi için sadece hayvan sayısından hareket etmekte doğru olmaz.Ancak fikir verebilmek açısından verimlilik sınırı günümüzde geliştirilen yeni teknolojilerle 700 ile 1500 hayvan sayısı olan işletmeler içinde uygulanabilir hale gelebilir.

Avrupa ülkelerinde özellikle de Almanya da işletilen biyogaz tesisleri sadece hayvansal atıklarla değil,özellikle bu amaç için yetiştirilen enerji bitkileri örneğin;mısır,kanola,belirli hububat cinsleri ve sudan otu silajları ile beslenmektedir.Bunun 2 önemli sebebi var;ilki bu maksatla devlet sübvansiyonları mevcut, ikincisi ise sadece hayvansal atıklarla beslenen tesislere kıyasla 5-6 kat daha fazla olmasıdır.Bir önemli hususta ekim arazilerinin hektarlarca büyük olması.Benzer koşullar önümüzdeki yıllarda ülkemizde de görülecek gibi tahmin ediliyor.Bu model özellikle süt üretici birlik ve kooperatifleri için uygun görünüyor.

Böylece birlik ve kooperatifler için aynı anda üç ürünle gelir sağlamak mümkün olabilecektir.Elektrik Enerjisini şebekeye satarak,ısı enerjisini akılcı bir konseptle değerlendirerek ve tesisi terk eden nitelikli gübreyi toprak iyileştirici organik gübre şeklinde kullanarak.